PAMM a Forexcopy

Čo je Forexcopy systém?     
Unikátny a nezameniteľný systém kopírovania obchodných príkazov obchodníkov

⦁ systém umožňuje ich on-line kopírovanie v milisekundách
⦁ peniaze zostávajú na účte a sú pod vlastnou kontrolou
⦁ kopírujúci si tiež môžu vybrať obchody, ktoré chcú kopírovať
⦁ systém ForexCopy ponecháva možnosť vybrať si menové páry a inštrumenty, ktoré chce kopírovať

Pre možnosť kopírovať obchody nás kontaktujte.

Čo je PAMM účet?
PAMM účet je účet alebo služba, ktorá Vám umožní kolektívne investovanie do projektov, účtov poskytujúcich investičné služby na FOREXe. Klient takto získa možnosť investovať prostriedky na účet, ktorý spravuje profesionálny PAMM obchodník (nie vždy sa za PAMM účtom nachádza skutočný profesionál) a stane sa tak čiastočným spoluvlastníkom obchodného účtu, ktorý profesionálny obchodník obchoduje.

Investori využívajú PAMM účty za účelom investovania finančných prostriedkov na účty profesionálnych PAMM obchodníkov s cieľom získať časť profitu z obchodov, ktoré profesionálny PAMM obchodník uskutoční. Pokiaľ ide o seriózneho PAMM obchodníka, tak proces investovania finančných prostriedkov musí byť vždy pod kontrolou nejakej spoločnosti (brokera). Po prevedení finančných prostriedkov z účtu investora na PAMM účet sa investor stáva podielnikom na PAMM účte, ktorý spravuje PAMM obchodník proporcionálne k veľkosti jeho vloženej investície.

Pre možnosť investovať na PAMM účty nás kontaktujte.