Obchodný systém JKIgroup Patterns

Ide o obchodný systém kde sa obchodujú formácie a to:
• Bullish Butterfly, Bearish Butterfly
• Bullish Bat, Bearish Bat
• Bullish Gartley, Bearish Gartley

Výhody systému:
– na základe max. vzdialenosti bodu C a D definovanie vstupu do obchodu a  nastavenie stoploss-u
– na základe celkovej vzdialenosti bodu C a D definovanie realizácie ziskov
– automatické nájdenie formácií
– automatická kalkulácia bodov A,B,C,D na základe Fibonacciho princípu

Cena: 199 EUR /klienti s live účtom u našej spoločnosti získavajú náš systém automaticky zdarma/

Pre objednanie systému spolu s kompletným manuálom nás kontaktujte na emailovej adrese info@jkigroup.com