Trnavska cesta 50, Bratislava
+421 908 233 914

Spoločnosť J&K Investment Group, s.r.o. dodržiava ochranu osobných údajov. Každý pracovník spoločnosti, ktorý spracováva, alebo pri svojej činnosti prichádza do kontaktu s osobnými údajmi klientov/užívateľov služieb spoločnosti, podlieha vnútorným normám spoločnosti upravujúcimi zásady ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.